Felaket Kurtarma Çözümleri

BT sistemlerinizi iç ve dış tehditlere, öngörülmeyen kesintilere, doğal afet ve saldırılara karşı korumak için size kapsamlı çözümler öneriyoruz.

Amacımız; anlaşılan hizmet düzeyleri doğrultusunda bilgi işlem sistemleri en kısa sürede çalışır ve kayıplar en düşük seviyede tutulur. Felaketin etkileri tamamen giderilene kadar hizmet verilmeye devam edilir. Böylelikle, kuruluşların bilgi birikim ve deneyimlerini korumalarını sağlanırken, felaket anında temel kurum fonksiyonlarında herhangi bir aksama olması önlenir.