İş Sürekliliği Çözümleri

İş sürekliliğinin temelini müşterilerimizin belirlediği kurum politikaları, standartları, prosedürleri ve yasal yükümlülükleri oluşturmaktadır. Bir sonraki adım ise tüm sistemin tasarımı, uygulaması, desteği ve bakımının bu temellere göre yapılandırılmasıdır. Müşterilerimizin kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak için sunduğumuz iş sürekliliği çözümleri, değişen iş gereksinimlerini anlamaya yönelik bir anlayışla, planlama ve tasarımdan uygulama ve yönetime kadar her aşamayı kapsamaktadır.

Projelendirdiğimiz iş sürekliliği çözümleri, iş esnekliği ve bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamanın ötesinde,

  • Mevzuat uyumluluğu
  • Standartların belirlenmesi
  • Metodolojinin oluşturulması
  • İş etki analizi ve test süreci
  • Yüksek düzeyde kullanılabilirlik
  • Veri koruması
  • Tümleşik risk yönetimini içermektedir

İş sürekliliği, bir plan, bir ürün veya teknoloji değildir. Kritik iş ve süreçlerinizi etkileyebilecek olaylara karşı hazırlıklı olmak ve böyle bir durumda, süreci önceden planlandığı şekilde yönetebilmektir.